Đánh giá
Đặt lịch Demo 1-1

Cloud Training Management System

Giới thiệu về TMS Cloud

TMS cloud là giải pháp quản lý học tập dựa trên đám mây cho phép các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô tạo tài liệu đào tạo và khóa học. Các tính năng chính bao gồm tạo nội dung, báo cáo, cộng tác nhóm và nhắn tin nội bộ.

TMS Cloud đi kèm với trình tạo khóa học, cho phép doanh nghiệp tạo các khóa học và tài liệu đào tạo trực tuyến có thể tùy chỉnh bằng giao diện kéo và thả và các công cụ soạn thảo khác. Các diễn đàn tích hợp, nền tảng mạng xã hội và mô-đun nhắn tin trò chuyện trực tiếp cho phép người dùng giao tiếp giữa các khóa học và nhóm trong thời gian thực. Nó cung cấp một cửa hàng thương mại điện tử tích hợp, cho phép các doanh nghiệp bán các khóa học trực tuyến cho các đại lý và tổ chức cá nhân thông qua việc tạo mã khóa/liên kết web.

TMS đi kèm với giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép doanh nghiệp sửa đổi hệ thống và tích hợp nó với nhiều giải pháp của bên thứ ba như Mail, Dropbox, Gmail, v.v.

TMS hỗ trợ quản lý đào tạo trên lớp bằng các hoạt động tương tác trên Mobile hoặc laptop như: QUÉT QR Code để kiểm tra tham gia buổi học/khóa học, quét QR Code để khảo sát, Quiz khi học viên đào tạo tại chỗ bằng Mobile.

 Thiết kế TMS với điểm học tập (Phần thưởng học tập) để ghi nhận và tạo động lực khi tham gia hoặc kết thúc hoạt động hoặc khóa học.

TMS thiết kế với nhiều chức năng như khung, Lộ trình đào tạo, Lộ trình nghề nghiệp được thiết lập cho từng học viên.