Feedback
Book 1-1 Demo

DIGITAL CONTENT (ELEARNING) - LV4

Chuyển khóa học face-to-face (bao gồm bộ slide bài giảng và nội dung workbook) do khách hàng cung cấp sang bài giảng e-learning với các tiêu chí sau đây:

 • Xây dựng storyboard cho bài giảng eLearning: Không thay đổi nội dung bài học (giữ nguyên nội dung trên các slide chính). Chia nhỏ một bài giảng thành các học phần có độ dài khoảng 15-30 phút (nếu bài giảng gốc có thời lượng dài)
 • Thay đổi cách tiếp cận bài học, sử dụng hình thức chuyển tải nội dung khác như trò chơi, kể chuyện hoặc xử lý tình huống
 • Viết script để giải thích nội dung slide, lời thoại của các nhân vật, lời dẫn
 • Xây dựng các mini quiz trong suốt tiến trình học để đảm bảo học viên hiểu bài
 • Thiết kế hình ảnh, bố cục trên mỗi slide để minh họa nội dung bài giảng
 • Thu âm các nội dung trên bài giảng
 • Thiết kế các motion graphic minh họa nội dung bài giảng
 • Có các hiệu ứng cơ bản, nội dung được đưa ra từ từ theo tốc độ đọc
 • Có nhiều hình thức tương tác: bài tập gắp thả, điền vào chỗ trống, matching, dừng video khi phát hiện lỗi, vv…
 • Xây dựng các câu hỏi kiểm tra cuối khóa. Sau khi trả lời mỗi câu hỏi, học viên nhận được đáp án đúng và giải thích lý do
 • Sử dụng thêm ba hình thức minh họa nội dung nâng cao: video, animation clip, gamification trong bài giảng

Xuất file khóa học (bao gồm quiz) theo chuẩn SCORM, AICC, Tincan